การตลาดออนไลน์ ช่วง โอกาสในวิกฤติ

บทความทั่วไป 7,938
การตลาดออนไลน์ ช่วง โอกาสในวิกฤติ

COVID-19 คือภัยพิบัติสำหรับมวลมนุษยชาติ ในรอบ 100 ปี ที่คร่าชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ไปถึง 2.62 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและร้ายแรงขนาดไหน มนุษย์ก็ยังสามารถเอาชนะได้ เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ฉลาด รู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากวาทกรรมที่ว่า "New Normal"

ในมุมมองของนักการตลาด เชื่อว่าหลังจากนี้ไป พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป มีการยอมรับ และค้นเคยกับ Platform แบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งก่อนที่จะเกิดวิกฤติ COVID-19 พฤติกรรมดังกล่าวของผู้บริโภคก็เริ่มมีการตื่นตัวอยู่บ้างแล้ว

สิ่งที่คนทำธุรกิจจะต้องปรับตัวหลังจากวิกฤตินี้คือ การนำตัวเองและธุกริจเข้าสู่โลกออนไลน์ให้มากขึ้น โดยเลือกใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพื่อสร้างโอกาสและตัวตนบนโลกออนไลน์ เพราะมันคือโอกาสในวิกฤติ ไม่มีโอกาสใดที่จะเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับช่วงนี้

สำหรับธุรกิจที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์อยู่แล้ว ลองมาสำรวจตัวเองว่า จะเพิ่มความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ได้อย่างไร และจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เพราะการหาลูกค้าใหม่ๆ เป็นเรื่องจำเป็น และการรักษาลูกค้าเก่าไว้ สำคัญยิ่งไม่แพ้กัน
การสร้างความน่าเชื่อถือ และ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ สามารถเริ่มได้จาก การสำรวจตัวเองว่า เรามีเครื่องมือในการหาลูกค้าใหม่อะไรบ้าง มีกี่ช่องทาง และเครื่องมือการในรักษาลูกค้าเก่าของเราคืออะไร หากมีอยู่แล้ว เราได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่??

การตลาดออนไลน์ ถ้าเลือกใช้เครื่องมือถูก โอกาส "ปัง" มีสูง แต่ถ้าใช้เครื่องมือผิด ไม่ต่างกับการขับรถหลงทางในที่เปลี่ยว...


บทความโดย

สุพจน์ ทรงเผ่า
Power Web Application Co., Ltd.

<< Back

 

แนะนำ
7 ข้อดีของ เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง : ทางเลือกที่แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และคุ้มค่า

แนะนำ
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ทางเลือกที่แข็งแรง ทนทาน สำหรับระบบระบายน้ำที่สมบูรณ์แบบ