3 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงโฆษณา

บทความทั่วไป 11,239
3 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงโฆษณา

สมัยก่อน...
เครื่องมือในการหาลูกค้าใหม่ๆ ที่ใช้ทุนน้อยๆ สำหรับธุรกิจออนไลน์คือ ระบบ Email Marketing ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือการตลาดได้ทั้งเชิงรุก แลเชิงรับ แต่ปัจจุบัน ทำได้ยากขึ้น เพราะระบบอีเมล์แต่ละค่ายมีระบบป้องกันที่แน่นหนาขึ้น ซึ่งถ้าหากจะทำก็ต้องมีกระบวนการและระบบที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ซึ่งหมายถึงเงินลงทุนที่มากขึ้น
ปัจจุบัน...
เครื่องมือที่สามารเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ มีหลากหลายแบบ สามารถโฆษณาได้หลายช่องทาง เช่น การทำ SEO บนเว็บไซต์ และ เว็บไซต์สำเร็จรูป, Social Media และ Google Ads ซึ่งสามารถโฆษณาผ่านเว็บดังๆ ได้โดยไม่ต้องติดต่อกับเว็บนั้นโดยตรง เพราะเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายของ Google

แต่ไม่ว่าจะยุคใดหรือสมัยใดก็ตาม สิ่งที่เปลี่ยนไปก็แค่เครื่องมือที่ใช้ในการทำการตลาด แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ "การรู้เขารู้เรา" เพราะมันคือพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคุณข้ามสิ่งนี้ไป จะต้องเสียทั้งเงินและเวลา
สิ่งสำคัญก่อนการลงโฆษณาคือ
1.ต้องรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราว่าคือใคร? และต้องเห็นภาพให้ชัดเจนก่อน ยิ่งชัดเจนเท่าไรยิ่งดี เพราะถ้าเราไม่รู้จักว่าลูกค้าเราคือใคร โฆษณาของเราจะผิดเป้าหมาย ซึ่งจะเสียทั้งเงินและเวลา
2.รู้จักตัวเราเอง คือสินค้า/บริการของเราว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อนตรงไหน เพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวเอง เราก็จะไม่สามารถนำเสนอได้ตรงจุด
3. รู้จักคู่แข่งขัน เพราะเราไม่ได้เป็นผู้ผูกขาด และ คู่แข่งคือ ทิศทาง และไอเดียที่ดี เราไม่ได้ลอกเลียน แต่เราต้องศึกษา แล้วต่อยอดให้ได้ เพื่อความแตกต่าง ซึ่งเมื่อทำได้ มันก็จะกลายเป็นจุดขาย ที่เราจะต้องใส่ไว้ในรายละเอียดข้อ 2

ถึงจะเลือกใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ถูกตัว แต่เราต้องรู้จักตัวตนของลูกค้าเป้าหมาย และต้องรู้จักตัวเองด้วย เพราะในทางปฎิบัติจริง เวลาลงโฆษณา จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ สำหรับการโฆษณา แค่กำหนด Keyword ผิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว ยิ่งถ้าภาพตัวตนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่ชัดเจน ยิ่งไปกันใหญ่

จริงๆ เรื่องการรู้เขารู้เรานี้ เป็นพื้นฐานที่ควรจะต้องรู้ตั้งแต่ทีแรกเลยด้วยซ้ำ ถือเป็น Priority ที่ควรมีก่อนตัวสินค้า/บริการด้วยซ้ำ


บทความโดย
สุพจน์ ทรงเผ่า
Power Web Application Co., Ltd.

<< Back

 

แนะนำ
ประโยชน์ของรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

ตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับงานระบายน้ำ เพราะมีข้อดีหลายประการ

แนะนำ
ฐานเสาไฟคอนกรีต รากฐานที่มั่นคงสำหรับแสงสว่าง

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่นำแสงสว่างมาสู่ชุมชน ถนนหนทาง และสถานที่ต่างๆ