หลักสูตรออนไลน์ การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ระดับหัวหน้างาน วิทยาลัยดุสิตธานี เรียน

Update : 20 เมษายน 2563 12:19
ต้องการขาย การบริการ
หลักสูตรออนไลน์ การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ระดับหัวหน้างาน วิทยาลัยดุสิตธานี เรียน

ส่วนงานของแผนกแม่บ้านนั้นถือเป็นงานหลังฉาก แต่แผนกแม่บ้านเป็นอีกแผนกที่มีความสำคัญไม่น้อยในธุรกิจโรงแรม โดยจะเป็นแผนกที่ดูแลทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นห้องพัก ห้องอาหาร บริเวณสาธารณะที่ให้บริการกับแขก หัวหน้างานแผนกแม่บ้านจึงถือได้ว่าเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญ และต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน ต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองพนักงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้า รวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียด การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่าง ๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าฝึกอบรมในทุกด้าน

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอาหารและการโรงแรมของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในระดับชาติและในระดับสากล ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ด้าน "การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท ระดับหัวหน้างาน" โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งทางด้านทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน การจัดทำรายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน งานแม่บ้านกับการวางแผน การมอบหมายงาน การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน การจัดทำงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญช่วยผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จได้

หลักสูตรที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นนี้เหมาะสำหรับระดับหัวหน้างาน รองผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หรือพนักงานแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุพัตรา ปัถมัง Executive Housekeeper Dusit Princess Srinakarin Hotel ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารงานแม่บ้านของโรงแรมมากว่า 30 ปี โดยจะมีการจัดฝึกอบรม 2 วัน ในวันที่ 25-26 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 6,900 บาทต่อท่าน www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, line@:dusit.edu

 • ต้องการขาย 3,986 Views
 • หมายเลข
  : 005475-0010138
  ค่าบริการ
  : 6,900
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : Dusit Thani College
  มือถือ
  : 0-2361-7811-3
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 20 เมษายน 2563 12:19
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back