รวมแบบฟอร์มสัญญาที่สำคัญทางกฎหมาย

Update : 17 กันยายน 2564 16:04
ต้องการประชาสัมพันธ์ การบริการ
รวมแบบฟอร์มสัญญาที่สำคัญทางกฎหมาย

การทำสัญญาไม่ว่าจะทำสัญญาอะไรก็ตามนั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ที่จะทำสัญญาจะต้องศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสัญญานั่นก่อนที่จะลงมือเซ็นสัญญา ดังนั้น

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้รวบรวมแบบฟอร์มสัญญา ที่เป็นมาตราฐานทั่วไปที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มาจากเว็บไซด์ Thailaw ซึ่งภายในแบบฟอร์มจะประกอบไปด้วยเงื่อนไขและข้อกำหนดหลักเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะนำไปใช้ทางเราจึงขอแนะนำว่า ควรจะปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายเพื่อที่จะได้เพิ่มเติมหรือแก้ไขให้มีความชัดเจนในการนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้ขอนำแบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวมาช่วยเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้ามาอ่านทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนายหน้า พัฒนาที่ดิน รับเหมาก่อสร้าง และบริหารทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

สัญญาจะซื้อจะขาย/ สัญญาว่าจ้าง (ทำของ ก่อสร้าง ออกแบบ ฯลฯ)

สัญญาจองอาคารชุด/บ้านจัดสรร

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 1

สัญญาจะซื้อจะขายทั่วไป แบบ 1

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 2

สัญญาจะซื้อจะขายทั่วไป แบบ 2

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน แบบ 3

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 1

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 2

สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 3

สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัตถุสิ่งของ

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 4

สัญญาจ้างควบคุมบำรุงรักษา

และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน แบบ 5

สัญญาจ้างตกแต่งห้องชุด

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้าง แบบ 1

สัญญาจ้างถมดิน

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้าง แบบ 2

สัญญาจ้างดูแลการจราจรภายในอาคาร

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อม

สิ่งปลูกสร้าง แบบ 3

สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์ แบบ 1

สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด แบบ 1

สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์ แบบ 2

สัญญาจ้างทำการขายอาคารชุด แบบ 2

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 1

สัญญาจ้างทำของ แบบ 1

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 2

สัญญาจ้างทำของ แบบ 2

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 3

สัญญาจ้างทำความสะอาด แบบ 1

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 4

สัญญาจ้างทำความสะอาด แบบ 2

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 5

สัญญาจ้างทำเฟอร์นิเจอร์

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 6

สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมต้นทุน

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 7

สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร

สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด แบบ 8

สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง

สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น แบบ 1

สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (ที่ปรึกษา)

สัญญาจะซื้อจะขายหุ้น แบบ 2

สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (ผู้จัดการควบคุม)

สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

สัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้าง (ผู้จัดการโครงการ)

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินในการขายทอดตลาด

สัญญาจ้างปั่นเส้นด้าย

สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งสิฟท์และอุปกรณ์

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ

สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน)

สัญญาจ้างพนักงาน (ประจำ)

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่:https://www.trebs.ac.th/th/news_detail.php?nid=187

 • ต้องการประชาสัมพันธ์ 4,532 Views
 • หมายเลข
  : 006097-0011274
  ค่าบริการ
  : 00
  ประเภท
  : การบริการ
  ผู้ประกาศ
  : พีพี
  มือถือ
  : 02-295-2294
  เว็บไซต์
  จังหวัด
  : กรุงเทพมหานครฯ
  อัพเดท
  : 17 กันยายน 2564 16:04
 โปรดอ่าน

ข้อความประกาศ/โฆษณาทั้งหมดนี้ เกิดจากสมาชิก ที่มาใช้บริการ ไม่ได้เกิดจากผู้ดูแลหรือผู้จัดทำเว็บไซต์ หากสนใจในประกาศ/โฆษณาดังกล่าว โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ทิ้งสิ้น

<< Back